+46 (0) 8 518 190 40 info@accumkapital.se

Ackumulera Ditt kapital

genom hög riskjusterad

avkastning

 

– Välkommen till Accum Kapital

 

CPS – månadsavkastning för juni: -2,30%
CPS – Hittills 2017 inklusive estimat för juli: -1,2% est.
CGS – månadavkastning för juni: -1,61%
CGS – Hittills 2017 inklusive estimat för juli: +1,8% est.
Nästa teckning/inlösen 24 augusti

OM OSS

Accum Kapital är ett svenskt värdepappersbolag som riktar sig till såväl professionella som icke-professionella investerare som söker hög riskjusterad avkastning på sitt kapital. Vi är en oberoende aktör som aktivt förvaltar tre multistrategifonder med tydligt fokus på riskkontroll. Bolaget startades 2009 som WSM och bytte under 2015 namn till Accum Kapital.

VÅR FÖRVALTNING

Vårt förvaltningstänk har ett mycket tydligt fokus på att bevara det investerade kapitalet, istället för att utsätta det för marknadsrisk. Med en lågvolatil avkastningsprofil ackumuleras kapitalet upp över tid genom att minimera värdeförluster. Våra fonder är mycket aktivt förvaltade med tydlig målsättning att minimera de kraftiga svängningar som kan känneteckna många kapitalmarknader. På detta sätt kan vår förvaltning uppvisa en mycket hög riskjusterad avkastning över tid. Vårt övergripande mål är helt enkelt att generera maximalt utbyte mellan avkastning och den risk man utsätter kapitalet för. Vår förvaltning skiljer sig därmed från t.ex. traditionell indexförvaltning, där avkastningen beror mer av vilken tidpunkt man väljer att köpa och sälja sina värdepapper.

Vi förespråkar inte ”allt för alla”, utan bara det vi kan stå för. För att kunna ta fullt ansvar för våra kunders kapital och leva upp till högt ställda krav på kvalitet och professionalism, bedriver vi inte någon rådgivning kring eller återförsäljning av olika tredjepartsprodukter. Vi fokuserar på våra två egna fonder. Capital Preservation Strategy (CPS), som är en absolutavkastande multistrategifond med låg risk och Capital Growth Strategy (CGS), som är en multistrategifond vars mål är att över tid slå börsen men endast till halva risken. Rätt kombination av dessa två fonder har möjlighet att till begränsad risk och inom överskådlig tid dubbla det investerade kapitalet.

För oss på Accum Kapital är det en självklarhet att samtliga nyckelpersoner har en betydande del av sitt eget kapital investerat i våra egna multistrategifonder. På så sätt är vi alltid på samma sida som våra kunder. Denna gemensamma målsättning är enligt vår mening en grundförutsättning för att skapa långsiktig kundnytta. Vi vänder oss både till privatpersoner och institutioner; kontakta oss gärna så berättar vi mer om oss och vår förvaltning.

MEDARBETARE

Jesper Almkvist

VD

Efter att ha tillbringat nio år i London som aktieanalytiker och aktiemäklare för CAI Cheuvreux, Alfred Berg och ABG Sundal Collier, flyttade Jesper tillbaka till Sverige 2004 för att grunda Adapto Advisors AB. Han lanserade två fonder under sina sex år hos Adapto och ansvarade för firmans aktiehedgefond. Jesper är medgrundare till Accum Kapital och har en BA examen i Business and Finance från Richmond University.

jesper.almkvist@accumkapital.se 

+46 (0) 8-518 190 43

Erik Ejerhed

Förvaltning

Efter sex år som analytiker hos ABG Sundal Collier i London, flyttade Erik tillbaka till Sverige 2007, för att ansvara för ett team specialiserade aktieanalytiker. 2010 anställdes han av en förmögenhetsförvaltare med ansvar för portföljförvaltning och allokering. Erik är medgrundare till Accum Kapital och har en magisterexamen i industriell ekonomi från KTH samt en kandidatexamen i ryska från Stockholms och Uppsalas universitet.

erik.ejerhed@accumkapital.se 

+46 (0) 8 518 190 41

Kim Johnsson

Intern Compliance & Marknad

Kim är tidigare professionell ishockeyspelare med elva säsonger och 782 matcher i NHL för New York Rangers, Philadelphia Flyers, Minnesota Wild och Chicago Blackhawks. Han har även spelat i Tre Kronor och representerat Sverige inte mindre än 96 gånger, med stora framgångar i såväl VM som OS och World Cup. Kim flyttade till Stockholm 2011 och medgrundade Accum Kapital, med ansvar för affärsutveckling, IT och compliancefrågor.

kim.johnsson@accumkapital.se 

+46 (0) 8 518 190 45

 

Rami Shaaban

Distribution & Marknad

Efter sex år som utlandsproffs i Arsenal FC och West Ham avslutade Rami sin fotbollskarriär i Hammarby 2011. Rami har vunnit Premier League, FA-cupen, deltagit i VM’06 och EM’08 med fotbollslandslaget. Rami är medgrundare till Accum Kapital med fokus på distribution och marknad. Han jobbar även aktivt med välgörenhet som ambassadör för Plan International.

rami.shaaban@accumkapital.se 

+46 (0) 8 518 190 44

Erland Sköldborg

Rådgivning

Erland har varit verksam inom finans sedan 1983 med början hos Trygg Hansa. Under 90-talet bedrev han egen verksamhet med fokus på finansiell planering. 2001 grundade Erland tillsammans med två kollegor rådgivnings-och förvaltningsbolaget IAM, sedermera Valbay. 2007 blev Erland ansvarig för försäkringsverksamheten hos en större förmögenhetsförvaltare. Erland är medgrundare till Accum Kapital.

erland.skoldborg@accumkapital.se 

+46 (0) 8 518 190 42

TILLSTÅND OCH REGELEFTERLEVNAD

Våra tillstånd

Accum Kapital (Accukap AB, organisationsnummer 556801-4962) är ett värdepappersbolag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bedriva investeringsrådgivning, diskretionär portföljförvaltning, utförande, mottagande och vidarebefordran av order, förvaltning av fondandelar samt att som sidotjänst förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet.

Klagomålshantering

Om du är missnöjd med den tjänst som tillhandahålls, bör du i första hand vända dig till bolaget och dess klagomålsansvarige. Om du vill rikta ett klagomål ska du bifoga kopior av de handlingar som är relevanta för ärendet samt de omständigheter som ligger till grund för ditt klagomål. Bolaget kommer därefter att återkomma till dig så snart som möjligt. Om vi inte kan lämna besked inom 14 dagar från mottagandet av klagomålet kommer du få skriftlig information om detta samt få information om den fortsatta handläggningen av ärendet. Om du inte är nöjd med bolagets beslut i ärendet kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen för vägledning.

Klagomålsansvarig: Kim Johnsson, Tel: 08-518 190 40, kim.johnsson@accumkapital.se

Compliance & risk

Compliance- och riskansvarig: Jörgen Tenor vid Se Compliance AB, jorgen.tenor@secompliance.se

Kapitaltäckning

Ladda ned

Ersättningspolicy

Ladda ned

Rapporter

Ladda ned

Intressekonflikter

Ladda ner

Accum Kapital

Kontakta oss

9 + 4 =

Accum Kapital AB

Adress:

Hamngatan 11, 4tr

SE-111 47 Stockholm

Tel: +46 (0) 8 518 190 40

info@accumkapital.se

VÅRA MEDARBETARE

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår website mer information

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbsida informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Vid frågor angående användning av cookies kan du vända dig till: info@accumkapital.se

Stäng