+46 (0) 8 518 190 40 info@accumkapital.se

 

Välkommen till Accum Kapital

 

OM OSS

 

Från och med oktober 2017 kommer Accum Kapitals löpande fondförvaltning och administration att övertas av ett större team på Coeli Asset Management AB i Stockholm. Förvaltningsresurserna bakom fonderna Capital Preservation Strategy (CPS) och Capital Growth Strategy (CGS) stärks därmed upp på ett betydande sätt. Det kommer inte att ske några förändringar i fondförvaltningens riskprofil, handelsrutiner eller avgifter. Vi bedömer att denna övergång kommer att leda till ökad kundnytta, då Coeligruppen har större resurser, bredare verktygslåda och solid infrastruktur för att vidareförädla det förvaltningskoncept som Accum Kapital har byggt upp.

Den löpande kontakten kring förvaltningen sker fortsatt genom Erland Sköldborg, medgrundare till Accum Kapital, som i och med denna övergång kommer att ingå i Coelis team av rådgivare. Kundservicenivån förbättras ytterligare då man nu kan få tillgång till Coelis erbjudande inom förmögenhetsrådgivning, skatt och juridik.

För ytterligare information går det självklart bra att kontakta Erland Sköldborg på 070-877 47 11 (erland.skoldborg@coeli.se), alternativt Lukas Lindqvist, VD på Coeli Asset Management AB, på 076-800 58 00 (lukas.lindqvist@coeli.se).

MEDARBETARE

Jesper Almkvist

VD

Efter att ha tillbringat nio år i London som aktieanalytiker och aktiemäklare för CAI Cheuvreux, Alfred Berg och ABG Sundal Collier, flyttade Jesper tillbaka till Sverige 2004 för att grunda Adapto Advisors AB. Han lanserade två fonder under sina sex år hos Adapto och ansvarade för firmans aktiehedgefond. Jesper är medgrundare till Accum Kapital och har en BA examen i Business and Finance från Richmond University.

jesper.almkvist@accumkapital.se 

+46 (0) 8-518 190 43

Erik Ejerhed

Förvaltning

Efter sex år som analytiker hos ABG Sundal Collier i London, flyttade Erik tillbaka till Sverige 2007, för att ansvara för ett team specialiserade aktieanalytiker. 2010 anställdes han av en förmögenhetsförvaltare med ansvar för portföljförvaltning och allokering. Erik är medgrundare till Accum Kapital och har en magisterexamen i industriell ekonomi från KTH samt en kandidatexamen i ryska från Stockholms och Uppsalas universitet.

erik.ejerhed@accumkapital.se 

+46 (0) 8 518 190 41

Kim Johnsson

Intern Compliance & Marknad

Kim är tidigare professionell ishockeyspelare med elva säsonger och 782 matcher i NHL för New York Rangers, Philadelphia Flyers, Minnesota Wild och Chicago Blackhawks. Han har även spelat i Tre Kronor och representerat Sverige inte mindre än 96 gånger, med stora framgångar i såväl VM som OS och World Cup. Kim flyttade till Stockholm 2011 och medgrundade Accum Kapital, med ansvar för affärsutveckling, IT och compliancefrågor.

kim.johnsson@accumkapital.se 

+46 (0) 8 518 190 45

 

TILLSTÅND OCH REGELEFTERLEVNAD

Våra tillstånd

Accum Kapital (Accukap AB, organisationsnummer 556801-4962) är ett värdepappersbolag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bedriva investeringsrådgivning, diskretionär portföljförvaltning, utförande, mottagande och vidarebefordran av order, förvaltning av fondandelar samt att som sidotjänst förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet.

Klagomålshantering

Om du är missnöjd med den tjänst som tillhandahålls, bör du i första hand vända dig till bolaget och dess klagomålsansvarige. Om du vill rikta ett klagomål ska du bifoga kopior av de handlingar som är relevanta för ärendet samt de omständigheter som ligger till grund för ditt klagomål. Bolaget kommer därefter att återkomma till dig så snart som möjligt. Om vi inte kan lämna besked inom 14 dagar från mottagandet av klagomålet kommer du få skriftlig information om detta samt få information om den fortsatta handläggningen av ärendet. Om du inte är nöjd med bolagets beslut i ärendet kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen för vägledning.

Klagomålsansvarig: Kim Johnsson, Tel: 08-518 190 40, kim.johnsson@accumkapital.se

Compliance & risk

Compliance- och riskansvarig: Jörgen Tenor vid Se Compliance AB, jorgen.tenor@secompliance.se

Kapitaltäckning

Ersättningspolicy

Rapporter

Intressekonflikter

Accum Kapital

Kontakta oss

2 + 15 =

Accum Kapital AB

Adress:

Hamngatan 11, 4tr

SE-111 47 Stockholm

Tel: +46 (0) 8 518 190 40

info@accumkapital.se

VÅRA MEDARBETARE

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår website mer information

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbsida informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Vid frågor angående användning av cookies kan du vända dig till: info@accumkapital.se

Stäng