+46 (0) 8 518 190 40 info@accumkapital.se

HANDLA FONDERNA

 

Våra fonder kan handlas via våra samarbetspartners Fondmarknaden.se, Garantum och Nord Fondkommission. Fonderna är även tillgängliga genom de flesta banker och komissionärer med koppling till Mutual Fund Exchange MFEX.

 

Fonderna handlas månadsvis med köp/inlösen senast den 24:e varje månad (eller nästföljande bankdag) och värdedag den sista varje månad. Slutgiltig värdeutveckling publiceras normalt kring den 24:e efterföljande månad. Likvid för inlösta andelar utbetalas normalt 2-3 bankdagar därefter.

 

Vänligen kontakta oss för mer information om hur du investerar i våra fonder.

INVESTERARSKYDD

 

 

 

  • Oberoende styrelse
  • Internrevisor (Lüsch & Co Revision AB)
  • Tre externa revisorer (Grant Thornton, R3, Deloitte Audit S.àr.l)
  • Extern funktion för risk och regelefterlevnad (Se Compliance AB)
  • Extern IT-funktion (AB ITSquad)
  • Oberoende fondbolag, administratör, NAV-beräkning och depåbank i Swedbank
  • Tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet i form av mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, förvaltning av fondandelar samt förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och mottagande av medel med redovisningsskyldighet
  • Disaster recovery plan
  • Operativa delägare/ förvaltare med en betydande del av eget kapital placerat i förvaltningen

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår website mer information

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbsida informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Vid frågor angående användning av cookies kan du vända dig till: info@accumkapital.se

Stäng