+46 (0) 8 518 190 40 info@accumkapital.se

CGS – Capital Growth Strategy

%

Genomsnittlig årsavkastning *

%

Avkastning sedan start *

%

Risk (volatilitet) *

%

Avkastning juli *

* Avkastning och nyckeltal under perioden februari 2014 till maj 2015 avser den icke fondifierade allokeringsstrategin CGS, vars förvaltning och avgifter i allt väsentligt är identisk med fonden CGS. Avkastning och nyckeltal från juni 2015 avser CGS fondandelsklass A, netto efter samtliga avgifter och exklusive avskiljningen av side-pocket CGS SP som skedde i februari 2017. Den tidigare allokeringsstrategins resultat utgör inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikation om fondens framtida resultat. Som investerare kan Du endast investera i fondandelsklass A.

CGS – Capital Growth Strategy är en aktivt förvaltad multistrategifond vars målsättning är att slå börsen över tid, fast endast till halva börsrisken. Strategin kan alltså förväntas stiga i linje med börsen över längre perioder, medan värdeförluster begränsas vid börsfall.

För att uppnå detta krävs en mycket aktiv förvaltning och riskkontroll. Även om ambitionen är att alltid uppvisa ett positivt resultat, finns det en risk att CGS temporärt uppvisar en negativ avkastning under perioder av stor marknadsturbulens.

Likt CPS läggs stor vikt vid att kontinuerligt addera innehav med tydliga och uthålliga konkurrensfördelar. Strategin investerar brett i flera tillgångsklasser med tyngdpunkt på bl.a. aktier, räntor, valutor och derivat. CGS allokerar globalt, med aktuellt fokus på USA och norra Europa.

CGS startade i februari 2014 och är sedan 2015 en delfond i en Luxemburgbaserad Sicav-Part II. Fonden är en Alternativ Investeringfond (AIF) som står under tillsyn av CSSF. Fonden är registrerad för distribution i Sverige. Teckning och inlösen av fondandelar sker normalt den 24:e varje månad, eller nästföljande bankdag i Luxemburg.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att Du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Att spara i fonder innebär alltid en risk.

Faktablad

Ladda ned

Fondprospekt

Ladda ned

Senaste kurser 2017-07-31:     78,59 (CGS A)

Basvaluta: SEK

Handel: Den 24:e varje månad

Fondtyp: SICAV PART II

Tillsynsmyndighet: CSSF

ISIN CGS A: LU1233310793

Depåbank & Administratör: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch

Distributör: Swedbank AB (publ)

Revision: Deloitte Audit S.àr.l

Juridiskt ombud till fonden: Arendt & Medernach S.A.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår website mer information

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbsida informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Vid frågor angående användning av cookies kan du vända dig till: info@accumkapital.se

Stäng